НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Навчання дітей дошкільного віку відбувається за авторською програмою BIS Education. Вказана програма відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України) та Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Програма враховує вікові психофізіологічні можливості, інтереси та потреби розвитку 3-4-5-річних дітей, практично забезпечує наступність між дошкільною та шкільною ланками іншомовної освіти. Та готує малят до успішного засвоєння програми початкової школи (рівень Pre A1 за шкалою CEFR). 

Навчання дітей дошкільного віку

Навчання дітей дошкільного віку відбувається за авторською програмою BIS Education. Вказана програма відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України) та Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Програма враховує вікові психофізіологічні можливості, інтереси та потреби розвитку 3-4-5-річних дітей, практично забезпечує наступність між дошкільною та шкільною ланками іншомовної освіти. Та готує малят до успішного засвоєння програми початкової школи (рівень Pre A1 за шкалою CEFR). Практична ціль програми – формування елементарної англомовної комунікативно-мовленнєвої компетенції. Пріоритетним є формування у дітей умінь аудіювання й говоріння у формі гри з постійним унаочненням мовного матеріалу.

Ми віримо, що курси англійської для дітей з наступною здачею іспиту Cambridge English — це те, чому можуть довіряти батьки. Саме тому, навіть наші найменші студенти (6-7 років) складають іспити YLE Cambridge English з метою закріплення отриманих знань і виховання позитивного ставлення до тестів.