Ціни

У своїй роботі ми об'єднали широку доступність і високу якість. Саме тому наші цінові пропозиції приємно Вас здивують, а програма лояльності - не залишить байдужим нікого.

Правила Bis education

Ми дбаємо про те, аби ваше навчання було максимально комфортним та результативним. Тому просимо вас ознайомитися і дотримуватися правил нашого центру. 

 Загальні положення 

 • Періоди навчання, графік занять та календар вихідних днів визначаються центром. 
 • З усіма питаннями, побажаннями та рекомендаціями стосовно навчання звертайтеся в офіс центру (м.Київ, вул.Васильківська, 1, офіс 120., або тел.: +380686875205, або info@bis-school.com.ua
 • У разі втрати особистих речей, зверніться до адміністратора. Будьте уважні; на жаль, ми не можемо нести відповідальність за залишені без нагляду речі. 

 Запис на заняття 

 • Перед записом на курс необхідно пройти попереднє тестування або вступну співбесіду задля визначення рівня своїх знань й обрання вірної освітньої програми BIS Education. Наші викладачі допоможуть розібратись у освітніх програмах, рівнях та форматах навчання. 

 Заняття та навчання 

 • Заняття проходять індивідуально або у групах до 8 чоловік. 
 • Заняття проходять у офісі BIS Education (м.Київ, вул.Васильківська, 1, офіс 120) або у режимі online.
 • Розподіл в групи відбувається за рівнем знань. А для дітей та підлітків – ще з урахуванням віку. 
 • Ви отримуєте доступ до електронного особистого кабінету з усією інформацією щодо вашого навчання. 
 • Ви можете відвідувати додаткові та «бонусні» заходи BIS Education, такі як розмовні клуби, тематичні заходи, презентації та зустрічі. 

 Щоб процес навчання був найбільш ефективним, Вам слід: 

 • Вчасно приходити на заняття, не запізнюватися. 
 • Виконувати домашні завдання, опрацьовувати матеріали надані викладачем, виконувати всі рекомендації викладача. 
 • Не порушувати дисципліну, не користуватися мобільним телефоном, планшетом, ноутбуком або іншим гаджетом на занятті окрім як з навчальною метою.
 • Відпрацювати пропущені групові заняття. 
 • Повідомити нам у разі зміни контактних даних: номера телефону або адреси електронної пошти. 
 • Бути чемним та охайним))) А ми будемо ділитися з Вами гарним настроєм)) 

Щодо оплати:

 • Оплата вноситься в готівковій або безготівковій формі.
 • Оплата вноситься авансовим платежем не менше ніж за один тиждень занять. 
 • Оплата за пропущені і скасовані заняття переноситься на наступне заняття.
 • 100% оплати «Згорає» лише за ті заняття, про відсутність на яких Ви не попередили або попередили менш ніж за дві години до початку такого заняття. Якщо попередили більше ніж за дві години до початку заняття, але після 20:00 попереднього дня «згорає» 50% вартості запланованого заняття. Якщо попередили до 20:00 попереднього дня оплата за заплановане заняття НЕ «згорає».
 • При одноразовій оплаті не менше ніж місяця групових або індивідуальних (60 хвилин для дитячих, та 60 і 90 хвилин для дорослих) занять (від восьми занять), застосовується знижка у розмірі 10% від вартості таких занять. 
 • Знижки та акційні пропозиції не сумуються.
 • Ви можете контролювати зарахування та списання оплати за послуги у електронному особистому кабінеті. 

ДОГОВІР  ПРИЄДНАННЯ 

ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 


     Освітній центр «BIS Education» (ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РИСІНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА), пропонує укласти цей Договір публічної оферти на надання освітніх послуг 

     Викладений нижче текст оферти адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України, досягли 18-річного віку, мають повну цивільну дієздатність (для осіб які не досягли 18-річного віку, зокрема, але не обмежуючись: батько, мати, законний представник дитини, або інша фізична особа, яка представляє інтереси дитини) (надалі – «Замовник») і є офіційною публічною пропозицією, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. 

     Стороною, що пропонує і надає освітні послуги відповідно до цього Договору є Освітній центр «BIS Education» (ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РИСІНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА) 

     Вищезазначена особа далі іменується в цьому Договорі «Виконавець». 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець зобов’язується надати освітні послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі освітні послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором. 

1.2. До предмету цього Договору входять також послуги ненадання яких, унеможливлює надання послуг, встановлених п.1.1. цього Договору. 

1.3. Всі права на освітні продукти, доступ до яких надається при наданні послуг за цим Договором (включаючи, але не обмежуючись правами на будь-які бази даних, графічні зображення, фотографії, відео, звукозаписи, тексти, відео, а також інші об'єкти авторського права, включені в Продукт), супроводжуючі його матеріали і будь-які копії Продукту належать ФОП Рисіна Ольга Олексіївна. 

 2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРАВИЛА ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ). 

2.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору. 

2.3. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на сайті Виконавця – www.bis-school.com.ua, шляхом виконання наступних дій:

2.3.1. оплата за освітні послуги за реквізитами, наданими Виконавцем.

2.3.1. отримання доступу до електронного особистого кабінету на платформі, яку визначить Виконавець 

2.4. Термін акцепту обмежується термінами обумовленими відповідною освітньою програмою BIS Education та наявністю вільних місць за відповідною освітньою програмою BIS Education. 

2.5. Повне виконання зобов'язань Виконавцем перед Замовником визначається моментом закінчення часу навчання за відповідною освітньою програмою BIS Education, яке було сплачено Замовником. 

2.6. Приєднанням до цього договору Замовник підтверджує, що він повністю усвідомлює зміст та значення послуг, які будуть надаватись Виконавцем, та погоджуються, що такі послуги відповідають кодам 85.59 «Інші види освіти, н. в. і. у.» та 85.60 «Допоміжна діяльність у сфері освіти» за КВЕД-2010. 

2.7. Освітні послуги надаються Виконавцем в рамках освітньої програми BIS Education, обраної Замовником на підставі інформації, розміщеної на сайті Виконавця – www.bis-school.com.ua На сайті Виконавця міститься основна інформація про освітні програми BIS Education. 

 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

3.1. Освітні послуги надаються Виконавцем в рамках відповідної освітньої програми BIS Education, обраної Замовником на підставі інформації, розміщеної на сайті Виконавця – www.bis-school.com.ua 

3.2. Одиницею надання послуг є заняття-консультація. Тривалість занять встановлюється відповідно до освітньої програми BIS Education, за якою Замовник отримує послуги. Тривалість заняття-консультації може змінюватись не більше ніж на 15%, без зміни вартості заняття. При проведенні заняття-консультації Виконавець може організувати та провести перерву. Тривалість такої перерви може становити до 4% тривалості заняття. 

3.3. При надані послуг, Виконавець надає Замовнику усі необхідні матеріали та інформацію. Вартість таких матеріалів включено до вартості одиниці надання послуг. Освітні послуги можуть надаватися Виконавцем із залученням навчальної літератури та матеріалів як іноземних видавництв та і вітчизняних видавництв, обраних Виконавцем на платній основі. 

3.4. Виконавець розпочинає надання послуг за цим договором після акцепту Договору Замовником та проходження Замовником попереднього тестування для визначення рівня знань або вступної співбесіди. 

3.5. Послуги надаються Замовнику індивідуально або у групах не більше 8 (вісім) чоловік. А для додаткових «бонусних» заходів – у групах до 15 чоловік. При цьому Виконавець не несе обов’язку погоджувати з Замовником кількісний (у межах встановленого цим пунктом обмеження) та персональний склад таких груп. 

3.6. До початку надання послуг за Договором Сторони зобов’язуються спільно погодити розклад занять. Регулярність надання послуг встановлюється за згодою Сторін відповідно до освітньої програми BIS Education. Графік надання послуг встановлюється за згодою Сторін з урахуванням умови до освітньої програми BIS Education. Якщо дата надання послуг припадає на вихідний або святковий день, то надання послуг переноситься на іншу дату, яку буде погоджено Сторонами. 

3.7. Результатом надання послуг за цим Договором є отримання Замовником освітніх послуг за відповідною освітньою програмою BIS Education, та що може бути підтверджено результатом навчання у BIS Education 

3.8. Виконання Договору в частині проведення занять може бути покладено на залучених Виконавцем третіх осіб, при цьому відповідальність за порушення Договору в разі залучення до надання послуг третіх осіб залишається за Виконавцем. Залучення Виконавцем третіх осіб при надані послуг за цим договором, не потребує жодного погодження Замовником, та Виконавець не має обов’язку повідомити Замовника про безпосереднього виконавця послуги. 

3.9. Послуги за цим Договором надаються у приміщеннях Виконавця, які розташовані за адресою м.Київ, вул.Васильківська, 1, офіс 120, або у режимі online. 

3.10. При наданні послуг у режимі online, Замовник зобов’язаний дотримуватись технічних вимог Виконавця до програмного забезпечення та обладнання:

 • підключення до мережі Інтернет, що забезпечує швидкість передачі даних на вході і виході необхідної для проведення відео-конференції та передачі навчальних матеріалів;
 • ПК (персональний комп'ютер), планшет або смартфон мають бути обладнані моніторами з роздільною здатністю, яка дозволяє проведення відео-конференції та дає змогу опрацьовувати навчальні матеріали, які надає Виконавець;
 • навушники і мікрофон;
 • відеокамера (рекомендовано);
 • програмне забезпечення на ПК, планшеті або сматфоні має бути таким, яке дозволяє проведення відео-конференції та дає змогу опрацьовувати навчальні матеріали, які надає Виконавець .

 3.11. Виконавець не несе відповідальності, у випадку не дотримання Замовником вимог зазначених в 3.10. Договору. 

3.12. У приміщеннях Виконавця не дозволяється вживання їжі та напоїв, крім питної води, чаю та кави. Замовник не може заходити до навчальних кабінетів Виконавця з напоями або відкритими ємностями з напоями.

3.13. Періоди навчання, графік занять та календар вихідних днів визначаються Виконавцем. 

3.14. Виконавець не несе відповідальність за залишені без нагляду речі Замовника. 

3.15. Замовнику забороняється приносити та використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети або речовини; спиртні напої, наркотичні речовини, інші одурманюючи речовини та отрути, газові балончики; інші речі, предмети та речовини, які можуть зашкодити здоров’ю Виконавця або інших Замовників; речі, речовини або продукти харчування, які мають різкий або неприємних запах, або які за станом або розміром можуть спричинити дискомфорт Виконавцю або іншим Замовникам, або можуть зашкодити здоров’ю. 

3.16. Протягом заняття-консультації Замовник не може шуміти, відволікатись та відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншим, що не стосується заняття, справами. Час заняття-консультації має використовуватись лише для отримання освітніх послуг за обраною освітньою програмою BIS Education. 

3.17. Під час заняття, зокрема групового, в навчальному кабінеті можуть знаходитись крім Виконавця лише Замовники. Інше погоджується з Виконавцем додатково. 

3.18. Замовник має відпрацювати пропущені групові заняття. Для відпрацювання Виконавець та Замовник погоджують графік таких занять. Відпрацювання проходить у форматі індивідуальних занять, з розрахунку 30 хвилин індивідуального заняття за кожне пропущене групове заняття. Пропущені групові заняття можуть відпрацьовуватись у форматі індивідуальних занять більшої тривалості за цінами, встановленими Замовником для таких занять.

3.19. Замовник не може знаходитись у приміщеннях Виконавця після завершення занять або у час не передбачений для надання послуг без дозволу Виконавця. 

 4. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ 

4.1. Кінцева загальна ціна Договору складається як сумарна вартість фактично наданих послуг за цим Договором. 

4.2. Оплата послуг здійснюється за цінами, вказаними на сайті Виконавця. 

4.3. Зміна вартості надання послуг за цим Договором здійснюється за згодою Сторін в порядку, передбаченому законодавством України. 

4.4. Оплата послуг за цим Договором вноситься у готівковій або безготівковій формі. У готівковій формі оплата здійснюється у офісі Виконавця. У безготівковій формі оплата здійснюється у офісі Виконавця через банківський термінал, або шляхом зарахування коштів на рахунок Виконавця за реквізитами, які надає Виконавець. 

4.5. Оплата вноситься авансовим платежем не менше ніж за один тиждень надання послуг. Оплата вноситься не пізніше початку кожного наступного звітного періоду. 

4.6. Послуги Виконавця вважаються оплаченими, якщо у Виконавця є підтвердження здійснення оплати Замовником. 

4.7. 4.7. Якщо Замовник попередить Виконавця про відсутність на занятті-консультації або про відміну заняття-консультації менше ніж за дві години до початку такого заняття-консультації або не попередить про відсутність взагалі або про відміну заняття-консультації, така послуга вважається наданою, та має бути оплачена Замовником у будь-якому разі у повному обсязі. Якщо Замовник попередить Виконавця про відсутність на занятті-консультації або про відміну заняття-консультації більше ніж за дві години до початку такого заняття-консультації але до 20:00 попереднього дня до дати запланованого заняття про відміну заняття-консультації, то Замовник має оплатити 50% вартості запланованого заняття. 

4.8. Оплата за пропущені Замовником заняття-консультації, крім умов, встановлених п. 4.7. цього Договору, враховується у наступному періоді.

 4.9. Якщо Замовник затримує здійснення платежів, встановлених п. 4.5. Договору, Виконавець має право призупинити надання послуг до дати отримання цих платежів. Якщо при цьому Виконавець продовжує надавати послуги а Замовник продовжують їх отримувати, то такі послуги підлягають оплаті Замовником протягом п’яти банківських днів після фактичного надання послуги. 

4.10. Якщо Замовник не може відвідувати заняття-консультації, є можливість заморозити залишок коштів та використати їх на послуги за цим Договором впродовж 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту припинення навчання. Замовник зобов'язаний попередити про це Виконавця електронним листом на офіційну електронну пошту Виконавця info@bis-school.com.ua 

4.11. У випадку пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти Замовнику не повертаються, крім випадків, встановлених п. 4.8. цього Договору, та з урахуванням обмежень, встановлених п. 4.10. У випадку якщо Замовник відмовляється відпрацювати пропущені заняття, або не погоджується на запропонований Виконавцем графік відпрацювань, та подальше надання послуг за цим Договором стає неможливим, кошти Замовнику не повертаються

4.12. Повернення грошових коштів здійснюється на підставі заяви у довільній формі від Замовника. Заява може бути передана Виконавцю безпосередньо або шляхом направлення її на електронну пошту info@bis-school.com.ua 

4.13. При одноразовій оплаті не менше ніж місяця групових або індивідуальних (60 хвилин для дитячих, та 60 і 90 хвилин для дорослих ) занять, застосовується знижка у розмірі 10% від вартості таких занять. Цей пункт Договору застосовується при оплаті не менше ніж 8 (восьми) занять-консультацій одноразово. 

4.14. Знижки та акційні пропозиції не сумуються.

4.15. Замовник має контролювати зарахування та списання оплати за послуги у електронному особистому кабінеті на платформі, яку визначить Виконавець, не менше одного разу у календарний тиждень. 

 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Виконавець зобов’язується: 

5.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в розділі 1 цього Договору на умовах цього Договору. 

5.1.2. Надати послуги відповідно до умов цього Договору, з урахуванням рекомендацій та зауважень Замовника. 

5.1.3. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника. 

5.1.4. Створити належні умови для надання освітніх послуг, а саме: надати приміщення для проведення занять; вчасно надавати Замовнику інформацію стосовно організації і проведення занять в рамках надання освітніх послуг; призначити досвідченого викладача для проведення занять; забезпечити Замовника необхідною літературою на платній чи безоплатній основі. 

5.1.5. Провести попереднє тестування або вступну співбесіду задля визначення рівня знань Замовника або виявлення потреб Замовника у освітніх послугах BIS Education. 

5.1.6. Ознайомити Замовника з правилами надання освітніх послуг; 

5.2. Замовник зобов’язується: 

5.2.1. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в розділі 4 цього Договору. 

5.2.2. Вчасно попереджувати Виконавця про пропуск занять. 

5.2.3. Дотримуватись правил надання освітніх послуг, а також правил пожежної безпеки, санітарних вимог та технічних умов експлуатації приміщення та майна Виконавця в період перебування на території Замовника. 

5.2.4. Не копіювати, не відчужувати та не розповсюджувати матеріали, які передані Замовникові Виконавцем у тимчасове безоплатне користування. 

5.2.5. В разі неможливості відвідувати курс з будь-яких причин, попередити про це Виконавця електронним листом на електронну пошту, вказану на сайті Виконавця. Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем відповідного електронного листа. 

5.2.6. Вчасно приходити на заняття-консультації, та бути у приміщені офісу Виконавця не пізніше ніж за 3 хвилини до початку заняття. 

5.2.7. Виконувати домашні завдання, опрацьовувати матеріали надані Виконавцем, виконувати всі рекомендації Виконавця, щодо організації надання освітніх послуг та проведення занять. 

5.2.8. Не порушувати дисципліну, не користуватися мобільним телефоном, планшетом, ноутбуком або іншим гаджетом на занятті окрім як з навчальною метою. 

5.2.9. Підтримувати чистоту у офісі Виконавця. 

5.2.10. Не менше одного разу на календарний тиждень перевіряти актуальність та вірність інформації у електронному особистому кабінеті на платформі, яку визначить Виконавець.

5.2.11. Відпрацювати всі групові заняття, на яких Замовник був відсутній.

5.2.12. Невідкладно повідомити Виконавця у разі зміни контактних даних: номера телефону або адреси електронної пошти шляхом направлення її на електронну пошту info@bis-school.com.ua 

5.2.13. Вести себе коректно та не здійснювати образ по відношенню до Виконавця його співробітників або інших Замовників. Проявляти повагу до Виконавця та інших Замовників. 

5.3. Виконавець має право: 

5.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги; 

5.3.2. Регулювати графік проведення занять: встановлювати графік відвідування Замовником занять за обраним курсом; змінювати графік відвідування Замовником занять за попередньою домовленістю обох Сторін у разі неможливості проведення занять за графіком. 

5.3.3. Відмінити або перенести заплановане заняття-консультацію, повідомивши про це Замовника не менше ніж за дві години до початку такого заняття-консультації. 

5.3.4. Складати навчальний план і коригувати його в частині зміни обсягу програми, порядку її вивчення в межах, передбачених методичними рекомендаціями до посібників міжнародних та вітчизняних видавництв, що використовуються в процесі навчання. 

5.3.5. Здійснювати попереднє тестування Замовника, а також періодичні атестації знань, отриманих в період навчання за обраною освітньою програмою BIS Education. 

5.3.6. Здійснювати заміну викладача протягом строку дії цього Договору на спеціаліста аналогічної кваліфікації. 

5.3.7. Приймати рішення щодо розформування групи, якщо в ній залишається менше 3 осіб, що продовжують виконувати умови Договору. При цьому Виконавець зобов'язаний запропонувати Замовнику переведення до іншої групи навчання аналогічної за рівнем знань та підготовки. У разі неможливості переведення Замовника до іншої групи навчання Виконавець зобов'язується повернути кошти за не проведені заняття. 

5.3.8. Змінити формат навчання зі стаціонарного (очного) на дистанційний (online) у випадку введення Державними органами України спеціальних заходів, режимів, заборон, обмежень, які роблять неможливим проведення стаціонарного навчання. 

5.3.9. Призупинити надання послуг, до повного відпрацювання пропущених Замовником групових занять

5.3.10. Здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.4. Замовник має право: 

5.4.1. Отримувати освітні послуги вчасно та якісно. 

5.4.2. Контролювати хід та якість надання послуг. 

5.4.3. Отримувати від Виконавця повну інформацію про організацію і виконання освітніх послуг. 

5.4.4. Пройти попереднє тестування або вступну співбесіду задля визначення рівня своїх знань й обрання вірної освітньої програми BIS Education. 

5.4.5. Отримати сертифікат Освітнього центру BIS Education про проходження курсу у разі успішного складання фінального тесту. 

5.4.6. Змінити графік надання послуг за погодженням з Замовником. 

5.4.7. Відвідувати додаткові та «бонусні» заходи Виконавця, на умовах проведення таких заходів. 

5.4.8. Здійснювати інші права і обов’язки, передбачені чинним законодавством України. 

 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ФОРС-МАЖОР. 

6.1 Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів, в разі недосягнення згоди – в установленому чинним законодавством України порядку. 

6.2 При вирішенні питань, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми чинного законодавства України. 

6.3 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

6.4 Виконавець не несе відповідальності за: 

 • незаконні дії інших Замовників, їх батьків або законних представників, інших Замовників; 
 • використання освітніх послуг та/або освітнього продукту в цілях, що не відносяться до мети надання послуг за цим Договором, а також за будь-які наслідки такого використання; 
 • будь-який збиток, нанесений Замовнику, дитині її батькам або законним представникам в результаті надання останнім доступу до освітніх продуктів BIS Education; 
 • використання електронного особистого кабінету в цілях, що не відносяться до надання послуг за цим Договором, а також за будь-які наслідки такого використання; 
 • будь-який збиток, нанесений Замовнику в результаті надання останнім доступу до електронного особистого кабінету третім особам; 
 • наслідки отримання паролю до електронного особистого кабінету іншими Замовниками будь-якими третіми особами з причин, залежних від Замовника. В цьому випадку Замовник повинен негайно повідомити Виконавця; 
 • несанкціонованого використання електронного особистого кабінету Замовника третіми особами. 

6.5 Виконавець не несе відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з його вини.

6.6 Виконавець не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.7 Замовник несе повну відповідальність за будь-які свої дії або свою бездіяльність, або своєї дитини, якщо вони спричинили виникнення будь-якої шкоди Виконавцю, іншим Замовникам, іншим особам. 

6.8 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміють обставини надзвичайних подій, які виникли після акцепту цього Договору і які Сторони не змогли ні передбачити, ні запобігти звичайним шляхом. До таких обставин непереборної сили належать повені, пожежі, землетруси і інші явища природи, а також військові дії, будь-які рішення органів влади і управління, а також будь-які інші обставини, які лежать поза сферою контролю Сторін і безпосередньо перешкоджають виконанню цього Договору. 

6.9 У разі невиконання або часткового виконання зобов'язань за цим Договором в результаті виникнення обставин непереборної сили, Сторона, що зазнала дії таких обставин, зобов'язана невідкладно надіслати письмове повідомлення іншій Стороні протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня виникнення таких обставин. 

6.10 Коли дія вказаних обставин закінчилася, Сторона зобов'язана надіслати письмове повідомлення про це іншій стороні за будь-яких обставин протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня припинення дії обставин. У повідомленні повинно бути вказано час, з якого Сторона пропонує продовжити виконання нею зобов'язань за Договором. 

6.11 У разі виникнення обставин непереборної сили під час виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором термін його дії продовжується на час дії вище вказаних обставин. 

6.12 Достатнім доказом дії непереборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України (відповідною регіональною палатою). 

6.13 Якщо вказані обставини продовжуються більше 30 (тридцяти) календарних днів, кожна Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом надсилання іншій Стороні письмового повідомлення. Таке повідомлення надсилається Стороною, що має намір розірвати Договір, іншій Стороні у письмовій формі не менше ніж за 10 календарних днів до передбачуваної дати розірвання Договору. У такому випадку Виконавець повертає Замовнику перераховану передоплату за виключенням вартості реально наданих Послуг, у порядку, передбаченому Сторонами. 

 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ПОРЯДОК Й ПІДСТАВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН АБО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Договір набуває чинності після повного виконання Замовником п. 2.3. цього Договору й припиняє свою дію в момент завершення останнього заняття курсу навчання. 

7.2. Умови Договору можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення Додаткової угоди до Договору. 

7.3. У разі неможливості надання освітніх послуг з вини Виконавця, Замовнику повертається 100% коштів, якщо освітні послуги не надавались, або залишок коштів за ту частину послуг, яка не була надана. 

7.4. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Замовник не виконує або порушує вимоги щодо оплати послуг за цим Договором. Розірвання Договору на вказаній підставі не звільняє Замовника від відповідальності за невиконання або порушення зобов’язань за Договором. 

7.5. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку у разі неможливості продовження його виконання на підставі визначеній у п. 5.3.7. Договору або у разі систематичного порушення Замовником порядку надання освітніх послуг. 

7.6. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку у зв’язку з неможливістю відвідувати курс з будь-яких причин або у разі якщо послуги, зважаючи на їх характеристики або інші обставини не задовольняють інтереси Замовника. 

7.7. У разі дострокового розірвання Договору Замовником, сплачені грошові кошти Замовнику не повертаються. 

7.8. Виконавець має право вносити зміни в Договір в односторонньому порядку шляхом розміщення нової редакцій на сайті Виконавця. Зміни набувають чинності з наступного дня після розміщення на сайті Виконавця. 

 8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть бути використані Сторонами при тлумаченні умов цього Договору. 

8.2. Акцептуючи цей Договір Замовник підтверджує, що він отримав достатню інформацію про повний спектр послуг, які будуть надаватись Виконавцем, і приймає їх без будь-яких застережень. 

8.3. Укладаючи цей Договір, Виконавець та залучені до надання послуг викладачі зобов’язуються не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію та інформацію, яка може стати відома Виконавцеві під час виконання умов цього Договору. 

8.4. Підписанням цього Договору Замовник надає свою згоду/дозвіл на обробку Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується Замовника, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти, тощо (надалі – «Персональні дані») Виконавцем та залученими до надання освітніх послуг викладачами. 

8.5. Виконавець та залучені до надання освітніх послуг викладачі зобов’язуються забезпечувати належний рівень їх захисту та запобігання розголошенню у відповідності до вимог чинного законодавства України. 

8.6. Укладаючи цей Договір Замовник надає свою безапеляційну, безстрокову та безвідкличну згоду з наступним: 

8.6.1. Виконавець має право без попередження та додаткових узгоджень з Замовником (дитиною) здійснювати аудіо-, фото- та відео- фіксацію процесу надання послуг та використовувати отримані матеріали на власний розсуд, без будь-яких додаткових погоджень з Замовником (дитиною). Така фіксація може здійснюватися безпосередньо Виконавцем та особами, які діють від імені Виконавця або за його дорученням. Під фіксацією при цьому розуміється аудіо-запис, фото-, кіно-, теле-, відео-зйомка та створення фотографій / відео-кліпів та інший нерухомих та/або динамічних зображень (у будь-яких формах) зовнішності та дій Замовника (дитини) при наданні послуг, у будь-яких медіа-форматах та засобах зберігання, накопичення та відображення, які відомі на цей момент або які будуть створенні у майбутньому (надалі – «Контент»). 

8.6.2. Всі права на Контент, включаючи авторські права, знаходяться та залишаються у власності Виконавця та будуть звільнені від будь-яких претензій та зазіхань зі сторони Замовника (дитини). 

8.6.3. Права Виконавця включають, але не обмежуються безстроковими правами на: будь-яке використання, публікацію, повторну публікацію Контенту; зміну, модифікацію або інші перетворення Контенту будь-яким образом на розсуд Виконавця; об’єднання Контенту з будь-якими текстовими матеріалами та/або іншими зображеннями та/або матеріалами; використання Контенту з ілюстрованою, художньою, видавничою, рекламною, комерційною, публікаційною, метою просування, або будь-якою іншою метою. 

8.6.4. Всі матеріали та об’єкти які створені або розроблені особисто Замовником (дитиною) або спільно з іншими Замовниками, Виконавцем, співробітниками чи підрядниками Виконавця під час надання послуг, є власністю Виконавця, за винятком випадків передбачених Законом України «Про авторське право і суміжні права», але, у будь якому разі, укладаючи цей Договір, Замовник (дитина), передає усі майнові права, які випливають з розробки та створення таких матеріалів та об’єктів Виконавцю. 

8.6.5. Жодними майновими правами інтелектуальної власності на будь-які об’єкти права інтелектуальної власності, створені Замовником (дитиною) при надані послуг, Замовник (дитина) не володіє. 8.6.6. Виконавець не заперечує немайнові права Замовника (дитини). При реалізації Виконавцем будь-яких прав інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені Замовником (дитиною) при надані послуг, Замовник (дитина) дозволяє не зазначати його ім'я в будь-якій документації та в інших формах. 

8.6.7. Винагорода за створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, які створені Замовником (дитиною) при надані послуг не передбачається. 

8.7. Строк дії майнових прав, які виникають у Виконавця відповідно до цього Договору, визначається як строк їх чинності згідно з положеннями законодавства України. 

8.8. Виключні майнові права інтелектуальної власності Виконавця на об’єкти авторського права, створені Замовником (дитиною) при надані послуг, поширюються на всю територію України та на території всіх інших країни світу без виключень, та діють у часі у строки, встановлені законодавством. 

8.9. Якщо у встановленому Законом порядку одне або кілька положень цього Договору будуть визнанні недійсними Сторони підтверджують подальше виконання усіх інших положень цього Договору та своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до умов встановлених цим Договором та законодавством України. 

 9. РЕКВІЗИТИ НАДАВАЧА ПОСЛУГ: 

Освітній центрп «BIS Education» 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РИСІНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА 

м. Київ, вул. Васильківська, 1, офіс 120

реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 3320011126